08-02-06
Web Oficial>
Una altra forma diferent d'autocròs. Amb la denominació d'autocròs es practiquen diferents formes de competició. Així per exemple el que a Europa denominem autocròs, ben poca cosa té que veure amb l'autocròs d’Austràlia o d'Estats Units, i si s'assembla més a l'Autocròs o Fusca Cross de Brasil, com ja hem pogut veure en passades notícies publicades a offroad.cat. Ara descobrirem una altra forma d'Autocròs, la que es practica al Quebec, una regió autònoma de Canadà. La veritat és que els vehicles són similars a la Div III o fórmules europeus o de Brasil, però la seva concepció és diferent, ja que la competició es practica en circuits on també es fa supercross. Aquest autocròs es realitza en grans pavellons tancats, envoltats de gran quantitat de públic, on l'espectacle que ofereixen els participants és impressionant.